5 Steps to Building an Automated FX Trading System IG International

While the robot does not actually trade for you, it provides clear and precise easy-to-follow trading signals that include entry, stop-loss and take-profit levels for each trade. The daily global average volume of forex trading was approximately $6.6 trillion as of 2019. In forex markets, currency pairs are traded in varying volumes according to quoted […]

Wigilia Czy 24 grudnia 2023 trzeba iść do kościoła? Czy Wigilia jest świętem nakazanym w kościele? Zielona Góra, ESKA.pl

To oznacza, że duże galerie handlowe, pasaże i inne miejsca handlu będą nieczynne. Zgodnie z tradycją kolację wigilijną zaczyna się od wspólnej modlitwy przy stole. W jej trakcie należy przeczytać fragment Ewangelii św. Następnie wszyscy przy stole łamią się opłatkiem, składają sobie życzenia i spożywają postną ucztę. Pochodzenie katarzynek nie jest do końca znane, a większość źródeł […]

Co to jest dyskonto?

W przypadku wspomnianego dyskontowania weksla im wcześniej środki zostaną nabyte, tym kwota pobierana przez bank będzie wyższa. Na dokładną wysokość tej sumy będzie miała także wpływ stopa dyskontowa ustalana przez Radę Polityki Pieniężnej Narodowego Banku Polskiego. Dyskontem handlowym nazywa się opłatę za pożyczkę obliczoną na podstawie kwoty, którą dłużnik zwróci po pewnym czasie i zapłaconą […]